Wanneer een kindercoach inhuren?

Afgestemd op het kind 
Kindercoaching is een laagdrempelige en toegankelijke vorm van hulpverlening aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Bij Zogedaan kindercoaching staan spelenderwijs ontdekken en oplossingsgericht werken centraal. En dat allemaal vanuit vertrouwen en afgestemd op de behoefte van het kind of de jongere.

Het begeleidingstraject

Samen aan de slag
Niet het kind is het probleem, maar het probleem is het probleem. Tijdens het coachtraject zet ik het probleem dan ook naast het kind. Samen gaan we op zoek naar de (vaak verborgen) schatten van het kind. Door te ontdekken waar het kind goed in is of waar zijn of haar kracht ligt en juist daar aandacht aan te schenken, groeien de schatten. Het kind groeit.

 


Pronken mag!
We werken aan praktische handvatten die het kind direct de volgende dag al kan toepassen. Zo wordt het kind problemen als onzekerheid, faalangst of boosheid de baas. Het kind leert dat hij of zij best mag pronken met alle mooie kwaliteiten en persoonlijke schatten die het in zijn of haar bezit heeft.

 

 

Het coachtraject

Spelenderwijs coachen
Het traject start met een kennismakingsgesprek. Dit kennismakingsgesprek vindt samen met het kind en haar of zijn ouders/verzorgers plaats en duurt ongeveer een half uurtje. Tijdens dit gesprek kijk ik of het kind openstaat voor begeleiding. Belangrijk is dat er een klik is tussen coach en kind zodat de weg naar verandering samen bewandeld kan worden.

 

Na het intakegesprek volgen individuele kindsessies. Tijdens deze sessies gaan we spelenderwijs op zoek naar een oplossing. Door middel van schilderen tekenen kan een kind bijvoorbeeld op- of ontladen en op deze manier kunnen blokkades verholpen worden. Wat zich in het kind afspeelt krijgt een gezicht of een vorm door te tekenen, schilderen of bijvoorbeeld door rollenspel of spelen met poppetjes.

 

Het ‘probleem’ wordt concreet en tastbaar om er direct mee aan de slag te kunnen gaan. In overleg vindt er een tussentijdse evaluatie plaats met de ouders/verzorgers. Het verloop van het traject wordt besproken en ik reik  handvatten aan waar nodig. Dit gesprek zal vooral praktisch zijn met een oplossingsgerichte insteek.

Het coachingstraject wordt afgerond met een eindgesprek. Dit gesprek vindt plaats met de ouders/verzorgers en afhankelijk van de wensen, met of zonder het kind.

 

Vragen? Neem gerust contact op.

Bekijk hier mijn tarieven

 

Wil je weten of ik jou kan helpen?

Laten we kennismaken! Mijn deur staat altijd open en je bent van harte welkom in mijn praktijk.

Tot snel?

Neem contact met mij op.